Beyond the Reach 2. - 27.7.2019

01.06.2019

Beyond the Reach

Neulanreikäkameralla ottamieni kuvien kautta tarkastelen ajatusta rinnakkaiselosta, muistoista ja muistamisesta. Olen luonut sarjan töitä, jotka käsittelevät ajatusta kuulumisesta useampaan eri paikkaan. Nämä teokset viittaavat maahan, paikkaan, joka on olemassa jossakin ja jonne haluamme päästä. Tämä paikka symboloi jotakin pysyvää, turvallista ja merkityksellistä.


Muistot ja muisti ovat tärkeä osa teoksiani, ja tutkin niitä neulanreikäkameralla ottamillani moniselitteisten kuvien kautta. Haluan luoda kuvia jotka antavat yksilölle vapauden tulkita teoksia monilla eri tavoilla.

Tatjaana Morton

www.tatjaanamorton.com